Uppvaktningar på De Stupades Dag 16.05.2021

Vörå Hjältegraven
Vörå Hjältegraven
fotot skickad av Gunvor Skata
Virkby hjältegrav

foto Gretel Fyrqvist
Virkby hjältegrav
foto Gretel Fyrqvist
Uppvaktningen vid Esbo Kyrka
foto Pertti Reijonen
Esbo hjältegrav
foto Pertti Reijonen
Borgå