Svenskfinlands krigsänkebarn rf

 

 

Vårt emblem

För vem är vår förening?sotaorpo-tunnus

För krigsänkebarnen; vars förälder under krigen 1939-45 stupat, försvunnit, sårats eller dött på grund av omständigheter förorsakade av kriget. Också krigsänkebarnens ättlingar och utländska medborgare som uppfyller kraven kan bli medlemmar.

Var finns vi?

Föreningens hemort är Vasa stad och verksamhetsområdet är hela svenskspråkiga Finland.

Vad gör vi?

  • Ordnar medlemsmöten med föredrag, exkursioner, uppvaktningar vid hjältegravarna på de stupades dag,
  • Håller kontakt med föreningar, myndigheter och beslutsfattare,
  • Forskar inom krigsänkebarnens verksamhetsområde,
  • Insamlar och dokumenterar data om krigsänkebarnens livsöden och erfarenheter.

Vad vill vi?

  • Vårda minnet av dem som mist livet i krigsförhålanden,
  • Arbeta för rekreations- och rehabiliternigsmöjligheter,
  • Hålla kontakt med samhällets beslutsfattare och påminna om krigsänkemarnens uppoffringar,
  • Umgås med andra mänskor med samma bakgrund.

Ekonomin

för att stödja verksamheten söker vi stipendier från olika fonder och uppär en liten medlemsavgift, för närvarande 20€. Föreningen kan ta emot gåvår och testamenten. Också lotterier och penningsinsamlingar kan ordnas.

Om du vill bli medlem i vår förening.

Du kan anmäla dig med,

Förnamn:
Släktnamn:
Tidigare släktnamn:
Adress:
Telefon:
e-post

Sänd uppgifterna till.

Svenskfinlands krigsänkebarn rf
c/o Caj Grundström
Tarapottsvägen 12
01150 Söderkulla

eller e-post:caj.grundstrom@finnport.fi

tel. +358 400 461 458