Kontaktupgifter

   

         

Ordf.     Caj Grundström                          Sibbo               0400 461 458              caj.grundstrom@finnport.fi

Viceordf.  Åke Dunder                                   Närpes                 050 353 2038  ake.dunder@gmail.com  

Kassör    Rainer Laurila                          Borgå                    040 7328745    sverailau19@gmail.com

Protkollf. Börje Anderson                             Korsholm             050 591 7958   branders1720@gmail.com

Maja Röj-Urrutia                                              Vasa                    044 321 0696  murrutia@abo.fi

Lars Höglund                                                    Vasa                  050 530 8140  lars.hoglund28@gmail.com

Ingegerd Ström-Gardberg                                  Vasa                  050 3130265 ingegerd.strom.gardberg@gmail.com


Jan-Erik Nyblom                                             Jakobstad              050 3084505  Fogdevägen 9 68630 Jakobstad

 

Svenskfinlands krigsänkebarn rf. Aktia bank FI11 4970 1820 0086 19