Kontaktupgifter

Ordf.     Caj Grunström                          Sibbo               0400 461 458              caj.grunstrom@finnport.fi


Viceordf.    Ulla Nordström         Karis            0400 780 682    ulla.nordstrom@brev.fi


Kassör      Karin Grön                 Karperö      0400 642 295         karin.gron@netikka.fi


Protkollf. Börje Anderson                                  Korsholm        050 591 7958

branders1720@gmail.com


Hjördis Gädda-Ström            Nykarleby  050 566 3445      hj.gaddastrom@gmail.com

Åke Dunder                                                       Närpes                 050 353 2038            ake.dunder@gmail.fi

Thorolf Witting                      Karleby        040 776 4927        thorolf_witting@yahoo.se


Maja Röj-Urrutia                                              Vasa                    044 321 0696                    murrutia@abo.fi


Lars Höglund                                                    Vasa                  050 530 8140   lars.hoglund28@gmail.com


Rainer Laurila                          Borgå                    040 7328745    rainer.laurila@kolumbus.fi