Kontaktupgifter

Ordf.     Caj Grundström                          Sibbo               0400 461 458              caj.grundstrom@finnport.fi


Viceordf.    Ulla Nordström         Karis            0400 780 682    ulla.nordstrom@brev.fi


Kassör      Karin Grön                 Karperö      0400 642 295         karin.gron@netikka.fi


Protkollf. Börje Anderson                                  Korsholm        050 591 7958   branders1720@gmail.com

Åke Dunder                                                       Närpes                 050 353 2038          ake.dunder@gmail.com

Siv Tarvos                                                    Singsby                       050 5529664                   sivtarvos@hotmail.com


Maja Röj-Urrutia                                              Vasa                    044 321 0696                    murrutia@abo.fi


Lars Höglund                                                    Vasa                  050 530 8140   lars.hoglund28@gmail.com


Rainer Laurila                          Borgå                    040 7328745    rainer.laurila@kolumbus.fi

Ossi Svenns                                                  Korsholm                   0500 261469  ossi.svenns@netikka.fi