Bildgalleri

Årsmöte 16.03.2024 författaren Catharina Östman, (till vänster)
som översatt psalmen för krigsänkebarn
Tre generationer Nordström Uppvaktar på hjältegravar i Svartå 21.05.2023
Uppvaktning i Svartå 21.05.2021
Uppvaktning i Pargas 21.05.2023
Uppvaktning i Borgå 21.05.2023
Uppvaktning i Virkby 21.05.2023

Årsmötet 18.3.2023

Årsmötet 18.3.2023

Årsmötet 18.3.2023

Årsmötet 19.3.2022
Lokalträff i Karis 9.3.2022
Kransnedräkning i Pargas 6.12.2021
Pargas kyrka 6.12.2021
Kuula institutets elever. Jullunch i Vasa 25.11.2021
Jullunch i Vasa 25.11.2021
Jullunch i Vasa 25.11.2021
12.08.2021 Noomi & Maria show
11.08.2021 utsikt från Näsinneula
11.08.2021 Kalevankangas
11.08.2021 Caj vid Kalevankangas Hjältekrav
11.08.2021 Kalevankangas Hjältegrav
11.08.2021 Trubaduren Sören Friis och pianisten Jussi Rainio
11.08.2021 Teaterchef och författare Ann-Luise Bertell
11.08.2021 Diakoni Eila-Sisko Helisma
11 .08 2021 Tammerfors Svenska Kyrkoherde Kim Rantala
11.08.2021Tammerfors stads II Borgmästare Jaakko Stenhäll
Lilla Jul grötfest i Österbotten Waskia Vasa 24.11.2019 Tito och Bruno uppträder
Lilla Jul grötfest i Österbotten 24.11.2019
Lilla Jul grötfest i Södra Finland 19.11.2019, Visetten uppträder
Lilla Jul grötfest i Södra Finland, Folkhälsan huset 19.11.2019
Sommarträff i Åbo 6-8 augusti 2019
Hjältegraven i Åbo

Blomster ned läggning vid hjältegraven i Åbo
Uppståndelse kapell
Festtal Ärkebiskop John Vikström
Trubadur Kalle Kivelä
Katarina Rainio och Rudolf Belis
Sommarträff i Åbo 6-8 augusti 2019
Hjältegravarna vid Korsholms kyrka
foto Ingegerd S-G
Uppvaktningen skedde efter Högmässan i Korsholms kyrka.
Krigsbarnens representanter var Hjördis Ström samt Tor-Erik Båtman.
foto Ingegerd S-G

Vi firade de stupades dag i Malax Kyrka i går liksom överallt i Finland.
 Thea Hagfors från Krigsänkebarnen var med och var med och  bar blomsterbuketten. 
 En mycket värdig tillställning.
Vi var c:a 70 personer vid krigargravarna. Krigsänkebarnens bukett till höger
Vi firade de stupades dag i Malax Kyrka 19.05.2019. Thea Hagfors från Krigsänkebarn var med och bar blomsterbuketten. Kriksänkebarnens bukett till höger.
foto Jarl Silver

Blomster ned läggning på De stupades dag 19.05.2019 Borgå hjältegrav.

Ulla och Caj

Årsmöte 16.03.2019

Blommor utdelades till de avgående styrelsemedlemmarna Karin Grön och Siv Tarvos, blommor avrektes av Caj Grundström och Pehr-Göran Näsman

Sommarträffen ,välkomsthälsning. ordf. Caj Grundström

Sommarträf 8.8.2018
Vörå kommundirektör Mikko Ollikainen önskar oss välkomna

Vörå kyrka

Uppvaktning vid hjältegraven i Vörå

Hjältegraven i Vörå den 7aug. 2018 Foto: Ulla

Hjältegraven i Vörå  Foto: Ulla

Årsmöte 17.03.2018 i Vasa soldathemet

Ulla Antfolk och Lars Högund. Årsmöte 17.03.2018

KÄB:s blomster nedläggning vid Hedersvakterna vid Sibbo gamla kyrka
S:t Lars Kyrka i Vanda 6.1.2017
?

Hedersvakterna vid Sibbo gamla kyrka 6.12.2017. Även där KÄB:s uppvaktning

Uppvaktning på Självständighetsdag 6/12 2017, i Borgå KÄB:s krans

Borgå 6,12.2017

Borgå 6.12.2017 kl.15.30. Vid krans nedläggningen var det duktigt med folk, långt över 1000 personer. De var mycket mer som de brukar vara på de stupadesdagen.

Styrelsen 23.11.2017 Vasa

Åke Dunder tänder ett ljus för att hedra krigsänkebarnens fäder. Foto. Mona Söderman

Lunchen i Närpes 15.11.2017- Bilden från SÖ-tidningen FOTO: Mona Söderman

Fotoalbum

Karis kyrka 2017

Tillbaks till Lärkulla

Direktor Björn Wallen Lärkkulla 1.8.2017

S.f. stadsdir. Thomas Flem Lärkkulla 2.8.2017

Wil-Ma

Onsdag morgon

Jakob Söderman

. Ami Aspelund och Teddy

Jani Roman

Ärtsoppa före Okänd Soldat

Hilkka Olkinuora

Avslutnings musik 3.8.2017

Sista dansen före hemresan Lärkkulla 3.8.2017

Ramsholmen
Styrelsen bekantar sig med Ramsholmen i Ekenäs, maj 2005

publik1
Första sommarsamlingen, Kronoby folkhögskola, augusti 2005

Karelen
Karelenresa, juni 2006
nykby

Sommarsamling, Nykarleby augusti 2008

Vora_2009
Stupades dag i Vörå 2009. Gunvor Skata, Astrid Sandås, Margit Påhls och Stig Widd.

Stupades_dag10
Stupades dag i Kronoby 2010
Krigsänkebarnen Per-Henrik Nyblom och Margareta Nygård i mitten

Ordförandes Välkomsthälsning Majvik 15-16.8.2015

Ulla och Elisabeth Rehn

Amigo Coral 16.8.2015 Majvik

Minister OleNorrback

WIi-Ma

Sommarträff i Vasa14 november, 2016
Tropiclandia

img_0887

Sommarträffen i Vasa hotel Tropiclandia den13-14 agusti 2016

Brages folkdanslag

Karis lokalträff i Kaffestugan 21.03.2017

Lokalträff i Borgå stadsbibliotek 20.04.2017

Konservator Eirik Granqvist höll ett föredrag om konsten att bygga diaramor av djur.
På träffen i Lovisa var 18 personer närvarande.