StyrelsenCaj

ordf.              Caj Grundström           Sibbo

viceordf.      Åke Dunder                   Närpes

kassör            Rainer  Lairila             Borgå

protokollf.     Börje Anderson            Korsholm

medlem        Jan-Erik Nyblom           Jakobstad

medlem        Ann-Sofi Röj-Lindberg          Sundom

medlem        Ingegerd Ström-Gardberg  Vasa

medlem      Lars Höglund                Vasa

medlem         Per-Erik Ede             Lillby