StyrelsenCaj

ordf.              Caj Grundström           Sibbo

viceordf.       Ulla Nordström             Karis

kassör            Karin Grön                    Karperö

protokollf.     Börje Anderson            Korsholm

medelem       Åke Dunder                   Närpes

medlem         Siv Tarvos                      Singsby

medlem         Maja Röj-Urrutia          Vasa

medlem      Rainer Laurila              Borgå

suppleant      Lars Höglund                Vasa

supleant       Ossi Svenns                 Korsholm