StyrelsenCaj

ordf.              Caj Grundström           Sibbo

viceordf.       Ossi Svens                    Korsholm

kassör            Rainer  Lairila             Borgå

protokollf.     Börje Anderson            Korsholm

medelem       Åke Dunder                   Närpes

medlem        Jan-Erik Nyblom           Jakobstad

medlem         Maja Röj-Urrutia          Vasa

medlem        Ingegerd Ström-Gardberg  Vasa

suppleant      Lars Höglund                Vasa