StyrelsenCaj

ordf.              Caj Grundström           Sibbo

viceordf.       Ulla Nordström             Karis

kassör            Karin Grön                    Karperö

protokollf.     Börje Anderson            Korsholm

medlem         Hjördis Gädda-Ström  Nykarleby

medelem       Åke Dunder                   Närpes

medlem         Thorolf Witting            Karleby

medlem         Maja Röj-Urrutia          Vasa

suppleant      Lars Höglund                Vasa

suppleant      Rainer Laurila              Borgå