Krigsarkivet

Vad man kan hitta i Krigsarkivet

Arkivverket har en hel del uppgifter om kriget 1939-45. Databasen över de stupade är kanske den viktigaste:

 http://kronos.narc.fi/menehtyneet/

Tips: När du söker, sätt inte i för många sökfaktorer. Börja med att sätta in enbart efternamnet.

Obs: Alla som dog på grund av kriget finns inte med i databasen. Den omfattar främst dem som dog vid fronten eller av skador de fick vid fronten.

Vinter- och fortsättningskrigens personhistoriska källor:

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Tema:_Vinter-_och_forts%C3%A4ttningskrigets_personhistoriska_k%C3%A4llor

Ifall sidan ser konstig ut, ändra språk till Finska, sedan tillbaka till Svenska.

Krigsdagböckerna för de olika förbanden finns inskannade och är läsbara på internet. Problemet är att hitta rätt förband:

 Hur hittar jag den krigsdagbok jag letar efter?

Krigsdagböckerna har digitaliserats och publicerats på Internet för att göra dem tillgängliga för alla. Uppgifterna om dem finns i arkivverkets databas Vakka, som samtidigt fungerar som genväg till enskilda dagböcker. Den här sidan ger råd och tips om hur man hittar rätt dagbok i databasen.

För att ta reda på vad som hänt ett truppförband, räcker det att känna till förbandets namn och huruvida frågan gäller vinter- eller fortsättningskriget. För att kunna studera en enskild person, måste man veta vid vilken enhet och när han tjänstgjorde. De här uppgifterna finns uppräknade i personens soldatpass eller, ifall att det förkommit eller inte finns att tillgå, i hans stamkort på Riksarkivet (mer om stamkorten nedan). Här finns en del råd för att tyda uppgifter i stamkorten. I stamkortet står all information i form av förkortningar, som bör uttydas, antingen med hjälp av forskningslitteratur eller med hjälp av arkivverkets sökmotor för förkortningar. Krigsdagböcker söks i arkivdatabasen genom att skriva ut truppförbandets namn (inte förkortningen) i sökfältet. Träffarna utgörs av de av förbandets krigsdagböcker som bevarats och finns på Riksarkivet.

Vad är ett stamkort?

Stamkortet är en handling som uppgjorts för varje värnpliktig. I stamkortet finns information om den värnpliktigas tjänst vid försvarsmakten från att han varit vid uppbåd till att han hemförlovats, stupat eller pensionerats. Till de ifyllda uppgifterna hör bland annat personens tjänstgöringsplats och -tid, belöningar och straff, befordringar och eventuella stridsorter under kriget. För att veta vilka krigsdagböcker som är relevanta ur en personhistorisk synvinkel är särskilt uppgifterna om tjänstgöringsplats och -tid centrala.

Systematiska stamkort uppgjordes första gången för de värnpliktiga vilka var födda 1897 och vilka 1919 inkallades som första årskull i det självständiga Finland. I undantagsfall finns stamkort för personer som var födda före 1897, till exempel för personer som verkade inom försvarsmakten under dess första år utan att inleda sin tjänst som beväring. De yngsta stamkorten i Riksarkivet gäller personer födda 1949.

Vilka stamkort får jag använda och hur?

I princip får man studera alla stamkort över personer som inte längre hör till reserven (med undantag för det högsta befälet gäller det här personer som fyllt 60). Tjänstgöringsuppgifterna är alltid offentliga, medan lagstiftningen avgör i vilken mån övriga uppgifter ges till känna.

Stamkort beställs med blanketten Försvarsmaktens personhandlingar som finns bland arkivverkets webbtjänster. Eftersom blanketten måste undertecknas, bör den skickas ifylld till adressen som står på den. Vid behov är det också möjligt att beställa pappersblanketter per e-post (arkisto@narc.fi) eller telefon (09-2285 21). Om det gått minst 50 år sedan personens död, går det att beställa stamkortet i fråga till forskarsalen på arkivet eller hemskickade kopior per e-post (samma adress), utan blankett.

När du fyller i blanketten väljer du om du vill ha kopior av stamkortet hemskickade eller om du vill studera originalen i forskarsalen på Riksarkivets enhet i Sörnäs. Att studera handlingar i forskarsalen är avgiftsfritt, medan arkivet tar en avgift för hemskickade kopior enligt arkivverkets prislista. Handläggningen varierar från några dagar till två veckor, oberoende av vilket alternativ du valt.

Ifall linken till stamkortsbeställningen inte fungerar, pröva denna link:

Puolustushallinnon henkilöasiakirjojen tilauslomake

 

TACK

Till Bengt-Vilhelm och Sig-Britt Levón ett stort tack för hjälp med insamlande av data.