Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för år 2017

1. Årsmötet

Föreningens årsmöte hålls den 11.3.2017 kl. 13 i soldathemmet på garnisonsområdet i Vasa. 

2. Lokalträffar

 Lokalträffarna ordnas enligt följande:                                                                         Korsholm den 17/1 2017. Pedersöre den 17/2 2017. Närpes den 17/2 2017. Helsingfors den 16/2 2017. Karis den 21/3 2017. Borgå den 20/4 2017.

3. Sommarträffen

2017 träffas vi  i Västra Nyland. Sommarsamlingen benäms då Sommarseminarium: ”Hur gick det för soldatens barn och barnbarn” Och hålls den 1-3 augusti 2017 i Karis, Lärkkulla.Täffen hållas i dagarna tre p.g.a. att Finland fyller 100 år. Sommarträfens stora samtalsämne kommer att bli teaterföreställningen ”Okänd soldat” som spelas på svenska och som ges vid Harparskogs-linjen på Hangö udd.

4. Styrelsen

Hålla minst fyra styrelsemöten.

5. Övrig verksamhet

Uppvaktningar på de stupades dag på så många gravar i olika församlingar som möjligt.

Sända fyra medlemsbrev.

Fortsättning av arkiveringen av föreningen dokument.