Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för år 2023

  1. Årsmötet i Vasa
  2. Lokalträffar

Pedersöre, Vasa/Korsholm, Närpes

Borgå,/Sibbo, Helsingfors, Karis

  1. Sommarträffen i Tamerfors
  2. Uppvaktningar på de stupades dag på så många gravar i olika försmlingar som möjligt
  3. Hålla minst 4 styrelsemöten
  4. Sända minst 4 medlemsbrev
  5. Medlemsvård i Vasa- och Helsingforstrakten
  6. Informations tillfällen runtom i Svenskfinland om vår förening 
  7. Medlemsvärvning

Fortsättning av arkivering av föreningens dokument