Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för år 2020

  1. Årsmötet i Vasa
  2. Lokalträffar

Pedersöre

Vasa/Korsholm

Närpes

Borgå

Helsingfors

Karis

  1. Sommarträffen i Tammerfors, lägergård Aito.
  2. Uppvaktningar på de stupades dag på så många gravar i olika försmlingar som möjligt
  3. Hålla minst 4 styrelsemöten
  4. Sända minst 4 medlemsbrev
  5. Informations tillfällen runtom i Svenskfinland om vår förening( kom ihåg Åke Dunders film om Svir)

Fortsättning av arkivering av föreningens dokument