Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för år 2018

 

1 . Årsmötet i mars 2018 i Vasa
2 . Lokalträffar :

– Pedersöre.

– Vasa

– Närpes

– Lovisa

– Helsingfors

– Karis

  1. Sommarträff på Hotell Norvalla i Vörå den 7 -9 augusti.
  2. Uppvaktning på de stupades dag på så många gravar i olika  församlingar som möjligt.
  1. Hålla minst 4 styrelsemöten.
  2. Sända minst 4 medlemsbrev.
  3. Informations tillfällen runtom i Svenskfinland om vår förening.
  4. Fortsättning av arkivering av föreningens dokument.