Medlemsbrev

 

  Svenskfinlands krigsänkebarn rf

MEDLEMSBREV 2 /24

Sibbo den 26 mars 2024

Bästa krigsänkebarn och alla medlemmar Oj vad det har hänt mycket nu i vår förening. Vi har haft lokalträffar, styrelsemöte, årsmöte och sedan blev översättningen av vår egen psalm färdig. Årsmötet i Vasa började med sånglektion av musikläraren Petter Eklund för att vi skulle kunna sjunga vår egen psalm och det gjorde vi. Det var som i folkskolan förr på sångtimmen. Mötet var väl besökt av 32 medlemmar men det blev ingen ändring i styrelsen. Kassören Rainer och undertecknad besökte biskopen i Borgå som tog väl emot oss och lovade föra fram våra önskemål till församlingarna. Biskopen var mycket intresserad av vår förening och gjorde många frågor till oss. Han tackade oss för vårt arbete för krigsänkebarnen. För första gång kan vi erbjuda understöd till enskilda medlemmar läs mer i brevet. Anteckna datumen för sommarträffen i Åbo den 20-22 augusti 2024. Ha det bra i vårvädret

önskar. Caj

STYRELSEN FÖR ÅR 2024

Caj Grundström Ordförande grundstrom.caj@gmail.com Åke Dunder Viceorförande ake.dunder@gmail.com Börje Anderson Protokollförare branders1720@gmail.com Rainer Laurila Kassör krigsankebarn@gmail.com Lars Höglund Medlem lars.hoglund28@gmail.com

Ingegerd Ström-Gardberg Medlem ingegerd.strom.gardberg@gmail.com Jan-Erik Nyblom Medlem tom_nyblom@hotmail.comPer-Erik Ede Medlem per-erik.ede@multi.fi Ann-Sofi Röj-Lindberg Medlem aroj@abo.fi

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften är som tidigare 20€. Det kommer ett bankgiro med i detta brev. OBS förutom till ett 10-tal som redan betalt 2ggr. Använd alltid referensnumret som är angivet på girot. Vårt bankkonto är FI11 4970 1820 0086 19

DE STUPADES DAG

Vi skall uppvakta på alla hjältegravar som tidigare även nya platser kan komma med. Kom överens med dom som tidigare har ställt upp och försök få nya personer med. Blombuketten får kosta totalt 40 € och förses med texten:

VI HEDRAR MINNET AV VÅRA STUPADE PAPPOR. SVENSKFINLANDS KRIGSÄNKEBARN R.F.

Helst så att blombutiken sänder fakturan till: Kassör Rainer Laurilas adress är : Aspdungevägen 25 06650 Hammars eller: krigsankebarn@gmail.com

SOMMARTRÄFFEN

Hålles den 20-22 augusti 2024 på Runsala spa Runsala parkvägen 640, 20100 Åbo . Prisen för dubbel rum är ca 200 € och i enkelrum ca 300€ . För dom som inte bor på hotellet 100 €. Kostnaderna är ca priser för vi har sökt bidrag från olika fonder och stiftelser. Programmet och slutliga priser kommer i medlemsbrev 3 / 24

STÖD FÖR KRIGSÄNKEBARN SOM HAR DET EKONOMISKT SVÅRT.

Våra medlemmar kan ansöka från Helsingfors bostad och understödsstiftelse via Kaatuneitten Omaisten Liitto ry om bidrag ifall man är i ekonomiska svårigheter för t.ex med för stora läkemedels, tandläkarkostnader eller glasögonräkningar. Skicka in en ansökan och skriv en förklaring till ert behov i fri form. Skicka in ansökan på svenska före den 18 april 2024 med följande uppgifter:

Namn

Bank kontonummer

Förklaring varför ni behöver detta bidrag Skicka ansökan till : Kaatuneitten Omaisten Liitto ry

Niina Harjulehto

PL 600 00521 Helsinki

GRAVSTENSMÄRKET

Finns hos kassören Rainer Laurila och kostar 50€ + porto.

HEMSIDAN

Skicka material eller texter till Rainer Laurila: krigsankebarn@gmail.com eller Ingegerd StrömGardberg. ingegerd.strom.gardberg@gmail.com

PSALMEN TILL KRIGSÄNKEBARNEN

Vi besökte biskopen den 26 mars och överlämnade orden till vår psalm. Så här framförde vi önskan till honom. Han lovade sända oss texten som skickas ut till församlingarna i svensk Finland efter påsk så forsättning i nästa nummer. rade biskop Bo – Göran Åstrand. Svenskfinlands krigsänkebarn r.f har översatt den finska psalmen Sotaorpojen virsi 378 till svenska och önskar att med biskopens hjälp få att domkapitlet skulle distribuera texten till alla svenska församlingar i Finland. Vi önskar och föreslår att psalmen skulle sjungas på de stupades dag i kyrkorna, även att den skulle få plats i psalmboken. Texten som är skriven på finska av Anna – Mari Kaskinen 2012 och översatt till svenska av författaren Catharina Östman i Vasa. Vi har fått lov till att göra översättningen av Anna -Mari Kaskinen som också godkänt den.Texten i psalmen är skriven exakt med ord som vi känner och upplever precis idag. Kaplan Helena Rönnberg talade varmt på de stupades dag i Sibbo 2023 på hjältegraven om krigsänkebarnen och nämnde om denna psalm som hon hade översatt några rader som gjorde att jag tyckte att den bör översättas åt oss för vi har ingen egen psalm och här finns den nu som vi får sjunga på våra tillfällen. Vi har fått den uppfattning att det sällan på de stupades dag talas till oss man har liksom glömt bort att det är våra pappor som ligger där fast vi krigsänkebarn är dom närmaste, men det finns vissa orter där vi får sätta ner vår blomsterhyllning till först. Idag blir vi påminna om det som vi har upplevt hela vårt liv av det som sker i Ukraina varför sker detta? Vi krigsänkebarn har fått en extra kraft med att i vår förening har man kunnat tala ut med likatänkade det som varit ett tabu för oss i många år. Vid vårt krigsslut blev det ca 55.000 krigsänkebarn varav 3.500 var svensktalande. Idag finns det ca 16.000 kvar av oss. Tack för att biskopen tog emot oss. Caj Grundström Rainer Laurila Ordförande Kassör Svenskfinlands krigsänkebarn r.f Bidrag av Krogellska stiftelsen i Sibbo har gjort detta möjligt

Ärade biskop Bo – Göran Åstrand.

Svenskfinlands krigsänkebarn r.f har översatt den finska psalmen Sotaorpojen virsi 378 till svenska och önskar att med biskopens hjälp få att domkapitlet skulle distribuera texten till alla svenska församlingar i Finland.

Vi önskar och föreslår att psalmen skulle sjungas på de stupades dag i kyrkorna, även att den skulle få plats i psalmboken.

Texten som är skriven på finska av Anna – Mari Kaskinen 2012 och översatt till svenska av författaren Catharina Östman i Vasa. Vi har fått lov till att göra översättningen av Anna -Mari Kaskinen som också godkänt den.Texten i psalmen är skriven exakt med ord som vi känner och upplever precis idag.

Kaplan Helena Rönnberg talade varmt på de stupades dag i Sibbo 2023 på hjältegraven om krigsänkebarnen och nämnde om denna psalm som hon hade översatt några rader som gjorde att jag tyckte att den bör översättas åt oss för vi har ingen egen psalm och här finns den nu som vi får sjunga på våra tillfällen. Vi har fått den uppfattning att det sällan på de stupades dag talas till oss man har liksom glömt bort att det är våra pappor som ligger där fast vi krigsänkebarn är dom närmaste, men det finns vissa orter där vi får sätta ner vår blomsterhyllning till först.

Idag blir vi påminna om det som vi har upplevt hela vårt liv av det som sker i Ukraina varför sker detta? Vi krigsänkebarn har fått en extra kraft med att i vår förening har man kunnat tala ut med likatänkade det som varit ett tabu för oss i många år. Vid vårt krigsslut blev det ca 55.000 krigsänkebarn varav 3.500 var svensktalande. Idag finns det ca 16.000 kvar av oss.

Tack för att biskopen tog emot oss.

Caj Grundström Ordförande Rainer Laurila Kassör

Svenskfinlands krigsänkebarn r.f

Bidrag av Krogellska stiftelsen i Sibbo har gjort detta möjligt

Svenskfinlands krigsänkebarn rf

 MEDLEMSBREV     1 / 24                                      Sibbo den 12 februari 2024

Bästa krigsänkebarn samt övriga medlemmar.

Ett nytt år har börjat i kyla och mycket snö med därtill hörande jobb som snöröjning och ved hämtning.

Jag skrev ett uttryck i senaste medlemsbrev och nu kommer det mer. I Helsingfors på 50-talet fanns det Elantos butiker. På Tavastvägen fanns det ett trästaket där dom hade reklam. En dag var där en text som var översatt från finska till svenska enligt följande:” Elantos bröd smakar som er frus bak”, så kan det gå. Texten togs bort ganska hastigt.

På styrelsemötet den 25.01 2024 i Vasa beslöts vi att sommartäffen hålles som 3 dagars träff i Åbo. Dessutom beslöts att vi låter författaren Catharina Östman översätta den finska psalmen Nr 378 Sotaorpojen virsi ( krigsänkebarnens psalm) så att vi får en egen psalm som kan sjungas t.ex på de stupades dag i församlingarna. Vi har fått lov av  Annamari Kaskinen som har skrivit den. Ann-Sofi Röj-Lindberg skriver ett utdrag ur en artikel i vårt medlemsbrev. Jag önskar att vi blir en stor medlemsskara på årsmötet i Vasa. Kom  med och ha goda förslag.

Ha det bra alla önskar.

Caj

ÅRSMÖTET
Mötet är lördagen den 16 mars 2024 på soldathemmet,Korholmsesplanaden 6-8,Vasa. Start med lunch kl 12.00 som föreningen bjuder på. Årsmötet börjar kl 13.00.

Anmäl er för deltagande och lunch till Lars Höglund tel 0505308140 före den 12 mars.

LOKALTRÄFFAR
VÄSTRA NYLAND Karis, Socis Nils Grabbegatan 6, fredagen den 22 mars 2024. OBS ÄNDRAD TID. Vi börjar med lunch kl 14.30 som ni själva betalar och kl.15.00 börjar träffen. Anmäl er till Ulla Nordström tel 0400780682 senast den 15 mars.
ÖSTRA NYLAND i Borgå i Borgåstads bibliotek Prästgatan 20, 06100 Borgå torsdagen
den 21 mars 2024. Start kl 13.00 med kaffe och saltbit som ni själva betalar. Anmäl
er till Rainer Laurila tel. 0407328745 senast den 18 mars.

MEDLEMMAR
Vi har 229 medlemmar varav 16 obetalda.

SOMMARTRÄFFEN
Är den 20-22 augusti 2024 i Åbo på Ruissalo spa hotell

HEMSIDAN
Vid styrelsemötet i Vasa beslöts att Ingegerd Ström-Gardberg tillsammans med Rainer Laurila sköter om vår hemsida.
Adressen till Ingegerd är: ingegerd.strom.gardberg@gmail.com
och till Rainer Laurila: krigsankebarn@gmail.com

Medlemsvård 7.12.2023 kl 14 på Vallonia

  • Risgrynsgröt med fruktsoppa eller kanel och socker och mjölk. Kaffe med jultårta.14 .- per person som föreningen bekostade
  • Antal deltagare enligt deltagarlistan.
  • Program: Bo-Sanfrid Höglund berättade om flygolyckan i Kvevlax är 1961 där hans far hörde till de omkomna. En gripande berättelse.
    Dessutom var Bo-Sanfrid (Bosse) sångare av mycket hög klass. Njutbart att lyssna till hans sånger av varierande slag. Han sjöng både Elvis och Johnny Casch samt egetoch andras material.
    Antecknade gjorde Börje

Medlemsvård i form av julgröt 7.12.2023 på Majviks hotell


Svenskfinlands krigsänkebarn rf

 MEDLEMSBREV     1 / 23                                                      Sibbo den 1 februari 2023

Bästa krigsänkebarn samt övriga medlemmar.

Nu får vi igen lära oss att skriva ett nytt årtal med ett minne som inte alltid funkar.

Man kan alltid tala om vädret i förordet till ett medlemsbrev. Men idag tänker jag inte göra det. Vi disskuterade på styrelsemötet i Vasa den 26 januari om att vår medlemsskara minskar väldigt mycket, så här gäller det för oss alla i föreningen att vi  skulle skaffa en medlem per man till detta år ELLER HUR?? Det får vara barn eller barnbarn eller någon som är krigsänkebarn men inte har skrivit in sej.           Rest. Waskias ledning bad om ursäkt för det avbrott som gjordes på vår jullunch då våra artister uppträdde och sade att det inte kommer att upprepas nästa gång. Styrelsen önskar att så många som möjligt ställer upp på årsmötet i Vasa.

Med önskan om god fortsättning på året.

Caj

ÅRSMÖTET

Mötet är lördagen den 18 mars 2023 på soldathemmet, Korholmsesplanaden 6-8, Vasa. Start med lunch kl 12.00 som föreningen bjuder på. Årsmötet börjar kl 13.00.  Anmäl er för deltagande och lunch till Lars Höglund tel. 0505308140  före den 12 mars.

LOKALTRÄFFAR

VÄSTRA NYLAND Karis, Socis Nils Grabbegatan 6, onsdagen den 22 mars 2023.      OBS ÄNDRAD TID. Vi börjar med lunch kl 13.00 som föreningen bjuder på och kl.14.00 börjar träffen.  Anmäl er till Ulla Nordström tel. 0400780682 senast den13 mars.

ÖSTRA NYLAND  i Sibbo på handelsmanscafe i Box, Spjutsundsvägen 103.  01190 Box  tordagen den 23 mars 2023. Start kl 13.00 med sopplunch som föreningen bjuder på. Anmäl er till Rainer Laurila tel.0407328745 senast den 18 mars.

HELSINGFORS MED OMNEJD torsdagen den 16 februari 2023 i Folkhälsans matsal  Mannerheimvägen 97. Vi bjuder på kaffe med dopp.  Anmäl er till Christina Wiik tel. 0405390747 senst den 9 februari 2023.

MEDLEMMAR

Vi har 242 medlemmar varav 8 obetalda.

SOMMARTRÄFFEN

Enligt disskusionen i Vasa på träffen föreslogs att vi borde arrangera träffarna 1/2 vägs för Österbottningarna och södra Finlands medlemmar samt att förkorta träffen till 2 dagar. Det har styrelsen nu gjort och därför träffas vi igen den 16- 17 augusti 2023 i Tammerfors på AitO kurcenter där vi var 2021 Kirjoniementie 15, 33680 Tammerfors. Mer information kommer i medlemsbrev nr. 2/ 23.

INFORMATION

Styrelsen konstaterade att vi inte har rätt att meddela om medlems dödfall utan anhörigas medgivande. Eftersom alla inte meddelar om att medlem avlidit skulle vi inte få en fullständig lista.

HEMSIDAN

Skicka till Rainer om ni har foton eller något annat som passar till sidan.

OBS ny adress till Rainer Laurila: krigsankebarn@gmail.com