Materialbank

 

  EMBLEM I DÖDSANNONSEN

 

Vårt emblem

 

 

VÅR EMBLEM

 

       STATENS MÄRKE FÖR KRIGSVÄRNLÖSA

Förbundet för de stupades anhöriga – Register över krigsvärnlösa (informationen är konfidentiell)

1) DEN KRIGSVÄRNLÖSES NAMN- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Den krigsvärnlöses namn                                                                                                         

Födelsedatum                                             Födelseort                                                      

Postadress                                                                                                                       

Boningskommun                                                                                                              

Telefon / e-post                                                                                                                 

2) Är Du medlem i en förening för krigsvärnlösa?  Ja      

Nej             

3) Föreningens namn:                                                                                               

4) Om Du inte är medlem, Vill Du bli?       Ja            

Nej            

5) Har Du fått offentligt utbildningsstöd? Ja           

Nej             

6) Hur många år fick Du utbilningsstöd?             

7) UPPGIFTER OM DEN STUPADE

8) Den stupades namn                                                                                                     

9)  Den stupades födelsedatum                          Födelseort                                             

10) Datum när personen stupade________11) Försvann (datum)

12)  Deklarerad död (datum)                                                            

13) Dog på grund av sina sår på sjukhus (datum)                               

14) Dog på grund av kriget (datum)                                                 

15) Annan orsak                                                                                                   

16) Begravningskommun                                                                                     

Datum          /           2018   Ort                                                                               

Underskrift                                                                                                              

 

Anvisningar för ifyllandet av formuläret .

  1. Kontaktinformationen är obligatorisk.

5-6.     Utbildningsstödet betyder enbart stöd som man har fått från staten. (= Socialministeriet eller Statens olycksfallsverk)

Det avser inte stipendier som föreningar, medborgarorganisationer, krigsfaddrar osv. har betalat. Med utbildning menas yrkesutbildning eller högskolestudier.

8-9.      Den stupades hela namn samt födelsedatum.

10-16. Datum när personen stupade, dödsdeklarationsdagen (rättens beslut eller dödsdatum).

Varje krigsvärnlös skall själv underskriva sitt registreringsformulär.

 

Obs. Varje informationsgivare har rättighet att korrigera sina data i personregistret. Registreringen fordrar inte att man blir medlem i någon lokalförening. Det är dock förstås möjligt.

Formuläret skall ifyllt sändas till ordförande för Svenskfinlands krigsänkebarn rf

Caj Grundström, Tarapottsvägen 12, 01150 Söderkulla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.