Lokalträffen

LOKALTRÄFFARNA

Har hållits:

– Rest. Kungsgården i Gamla Vasa den 18.1.  22 deltagare.

–  Helsingfors Hemvrån den 15.2.  16 deltagare.

– Pedersöre Hot. Polaris  den 16.2.  21 deltagare.

– Närpes Frank Mangscentrum den 16.2.  28 deltagare.

– Karis Rest. Socis den 22.03.  12 deltagare

-Lovisa Servicehuset Esplanaden den 19.04. 18 deltagare

Helsingfors lokalträff den 15.02 kl 13,00 var en fin träff med 16 personer och Chistina Wiik och Rose-Maj Fröman som perfekta värdinnor. Tack för goda bakverk. Göran  von Pfahler hade  en CD från 70 talet med  poesi och musik som vi hörde halva delen av. Konservator Eirik Granqvist framförde sin version av arbete och museets betydelse för framtiden och hans arbete i olika länder.

‘Caj

Lovisa 19.04.2018

Konservator Eirik Granqvist höll ett föredrag om konsten att bygga diaramor av djur.
På träffen i Lovisa var 18 personer närvarande.