Lokalträffen

Östra Nyland Sibbo Box

Handelsmans Cafe 15 deltagare

tyvärr så har Brita Iiskola blivit yterom bilden


Västra Nyland Karis 22.3.2023

11 deltagare.

HELSINGFORS MED OMNEJD

torsdagen den 16 februari 2023 i Folkhälsans matsal. 6 deltagare

Foto Caj

Lokalträff på Frank Mangs center Torsdag den
9/2 2023 . kl.13.00

Dagens gäst pensionär kommun styrelse ordförande Olav Sjögård som
berättade om sin karriär. God mat o fint samvaro

17 deltagare

Åke


Lokalträffen Vasa / Korsholm 9.2.2023

Vi var 18 personer anmälda och 18 kom, inklusive gästföreläsaren.En härlig dag i dag. Fåglarna har övat sig på sitt vårläte!
BörjeLokalträffen Pedersöre Hotell Polaris. 9.2.2023

21 deltagande

KÄB – Jullunch 2022 på Waskia

Föreningens ordförande hälsade välkommen, informerade och tackade för det gångna året.

Till att skapa julstämning bidrog Märta Nylund när hon för andra året i rad  läste dikten, ”Tomten” av Viktor Rydberg. En dikt som ännu mera borde läsas för att skapa verklig julstämning. Dikten visar hur vi skall ta hand om varandra, vara snälla mot både människor och djur, inte bara till jul utan under årets alla dagar.

Glädjande många, 55 medlemmar och deras partners ville ta del av vår jullunch som bestod av lite program och traditionell julmat. Stämningen var glad och avslappnad. Tankar utbyttes med bordsgrannar.

För den musikaliska underhållningen stod MM-Group. Den välsjungande kören och spelmännen hade anpassat sina musikstycken efter den närvarande publiken. Skönt när man kunde känna igen den stämningsfulla musik som framfördes. En verkligt underhållande sång och musikstund.

Lasse Höglund läste en karlebydikt där en man, efter att ha räknat upp alla sina 30 symptom, frågade om han kunde vara sjuk.

Som vanligt var en mycket viktig programpunkt diskussionen som fördes vid varje matbord.

Lite ”gnäll” hördes från husvärdens sida eftersom ett ”allvarsamt” möte hölls på andra sidan väggen. De hade säkert velat vara med oss. Bör tas upp till diskussion inför nästa jullunch.

Antecknade för KÄB-arkivet gjorde Börje

Jullunch i Majvik 22.11.2022

Föreningens ordförande hälsade välkommen, informerade och tackade för det gångna året.

35 medlemmar och deras partners ville ta del av vår jullunch som bestod av lite program och traditionell julmat. Stämningen var glad och avslappnad. Tankar utbyttes med bordsgrannar.

För den musikaliska underhållningen stod trubaduren Markus Nordstörm.

Lokalträffen

PEDERSÖRE Hotel Polaris. 21April 2022

21 deltagare.

VASA/KORSHOLM Valonia. 21 April 2022

19 deltagare

NÄRPES Frank Mangs Center. 21.April 2022

Lokalträff den 7.4.2022 i H:fors
Lokalträff i Borgå den 24 mars 2022
Restaurang Iris

Vi var 11 personer. Vi fik ärtsoppa och pannkaka till lunch.

Traditionellt inleddes träffen med ljuständning och en tyst minut.
Brita Iiskola läste opp ett bön.

Caj informerade om föreningens kommande verksamhet. 

Ann Ekberg från Röda Korsets Borgå avdelning berättade om verksamheten i Borgå avdelningen.


Lokalträffen i Karis 9.3.2022

LOKALTRÄFFEN 2020

VASA/ KORSHOLM  Hotell Vallonia 11.02.2020 

22 personer

Pedersöre  Hotell Polaris 14.02.2020

19 personer

Svenskfinlands krigsänkebarn medlemsträff Frank Mangs Center

fredag den 14/2 2020 kl.13.00.

Vi var 27 pers. det tyckte var mycket bra vi började som vanlig med en tyst minut o tända ljus sedan med god mat. Efteråt informerade Åke lite om kommande program bland annat årsmöte, rövarstek, sommarsamlingen i Tammerfors till avslutning film. 100 brev från min fader o Hjältinnebarn

Mycket bra, tåren trillade.

   Åke

Helsingfors Hemvron 20.02.2020

10 personer

Lokalträffen i Västra Nyland och Östra Nyland blev inhibera på grund 

av corona-virusen

LOKALTRÄFFEN  2019

Lokalträff på Vallonia, Korsholm/Vasa 22.1.2019 kl 13

Traditionellt inleddes träffen med ljuständning och en tyst minut. 

Därefter mat med med ljudliga diskussioner.

Kort information om föreningens kommande verksamhet. 

Alice Lillas höll föredrag om konsten att bli gammal, ”Att bli gammal är en konst”.

Föredraget varvades med dragspelsmusik av hennes man Dan Lillas. En mycket lyckad kombination. 

Närvarande var 27 medlemmar.

Noterade gjorde

Börje Anderson

Svenskfinlands krigsänkebarn lokalträff på Frank Mangs Center fredag den 15/2 2019 kl.13.00.

VI var 23 pers. På lokalträffen i Närpes det var som förr, trevlig samvaro o god mat 10€ per person, det är billigt för så mycket mat. Åke infomerad om kommande program bl.an. om årsmötes ändrat datum, lite om sommar samlingen på Spa Hotel Runsala i Åbo . Så tittade vi  filmen, resa till Svir, den uppskattes bra. Som avsluning läste Anna- Brita Lundell dikt mycket bra.

Lokalträffen i Helsingfors den 21 februari 2019.

Vi var 12 personer som deltog i träffen. Tack till Christina Wiik och Rose-Maj Fröman som ställde upp som värdinnor och bjöd oss på kaffe, te och annat gott.Ulla Nordström läste en del från en bok som hette Suomen lapset sodassa som hon hade översatt  till svenska. På mötet hade ett krigsbarn som varit i Danmark och Sverige och så var han också krigsänkebarn,  kommit med för att se hur vår förening fungerar men han var litet avvaktande ännu om han skulle ansluta sig som medlem.

Caj

Lokalträffen i västra Nyland på rest. Socis i Karis hölls den 27.03 2019 .

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Ulla-och-aj.jpg

Vi var 12 personer där och vi åt lunch samt ordf. berättade om årsmötetoch sommarträffen samt uppvaktade avgående styrelsemedlem samt grundare av föreningen Ulla Nordstöm med en blombukett. Hans Heinrch spelade på flöjt och Ulla Nodrstöm berättade om en bok som utkommit under rubriken Finlands barn i kriget. Hon hade översatt en del av reportagen. Mötet slutades med att alla berättade om sin story som krigsänkebarn. Dessutom fick vi en ny medlem.

Sibbo den 28.03 2019.

Caj G

Lokalträff 12.4.2019 i Östra Nyland.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_0086.jpg

Vår lokalträff den 12 april i östra Nyland var en lyckad träff i Söderkulla nya kyrka. Det började med en inspirerande vår psalm och en andaktstund  av kyrkoherden Helene Liljeström som höll ett med en mycket känslig text för oss i sin andakt. Vi alla 17medlemmar som deltog tände vid altare ett ljus för minnet av våra pappor och mammor. Därefter gick vi runt i de nya kyrkutrymmen och kyrkoherden berättade om alla utrymmens funktion. Det var färglada hobby, dagis, musik och träningsrum med religösa mönster på väggarna. Träffen avslutades med kaffe och dopp.

Tack Sibbo svenska församling för en högtidlig och innehållsrik dag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_0015-2-1024x768.jpg

Sibbo den 13.04

Caj

LOKALTRÄFFEN 2018

Har hållits:

– Rest. Kungsgården i Gamla Vasa den 18.1.  22 deltagare.

–  Helsingfors Hemvrån den 15.2.  16 deltagare.

– Pedersöre Hot. Polaris  den 16.2.  21 deltagare.

– Närpes Frank Mangscentrum den 16.2.  28 deltagare.

– Karis Rest. Socis den 22.03.  12 deltagare

-Lovisa Servicehuset Esplanaden den 19.04. 18 deltagare

Helsingfors lokalträff den 15.02 kl 13,00 var en fin träff med 16 personer och Chistina Wiik och Rose-Maj Fröman som perfekta värdinnor. Tack för goda bakverk. Göran  von Pfahler hade  en CD från 70 talet med  poesi och musik som vi hörde halva delen av. Konservator Eirik Granqvist framförde sin version av arbete och museets betydelse för framtiden och hans arbete i olika länder.

‘Caj

Lovisa 19.04.2018

Konservator Eirik Granqvist höll ett föredrag om konsten att bygga diaramor av djur.
På träffen i Lovisa var 18 personer närvarande.