Lokalträffen

Helsingfors lokalträff den 15.02 kl 13,00 var en fin träff med 16 personer och Chistina Wiik och Rose-Maj Fröman som perfekta värdinnor. Tack för goda bakverk. Göran  von Pfahler hade  en CD från 70 talet med  poesi och musik som vi hörde halva delen av. Konservator Eirik Granqvist framförde sin version av arbete och museets betydelse för framtiden och hans arbete i olika länder.

‘Caj