Lokalträffen

LOKALTRFFEN  2019

Lokalträff på Vallonia, Korsholm/Vasa 22.1.2019 kl 13

Traditionellt inleddes träffen med ljuständning och en tyst minut. 

Därefter mat med med ljudliga diskussioner.

Kort information om föreningens kommande verksamhet. 

Alice Lillas höll föredrag om konsten att bli gammal, ”Att bli gammal är en konst”.

Föredraget varvades med dragspelsmusik av hennes man Dan Lillas. En mycket lyckad kombination. 

Närvarande var 27 medlemmar.

Noterade gjorde

Börje Anderson

Svenskfinlands krigsänkebarn lokalträff på Frank Mangs Center fredag den 15/2 2019 kl.13.00.

VI var 23 pers. På lokalträffen i Närpes det var som förr, trevlig samvaro o god mat 10€ per person, det är billigt för så mycket mat. Åke infomerad om kommande program bl.an. om årsmötes ändrat datum, lite om sommar samlingen på Spa Hotel Runsala i Åbo . Så tittade vi  filmen, resa till Svir, den uppskattes bra. Som avsluning läste Anna- Brita Lundell dikt mycket bra.

Lokalträffen i Helsingfors den 21 februari 2019.

Vi var 12 personer som deltog i träffen. Tack till Christina Wiik och Rose-Maj Fröman som ställde upp som värdinnor och bjöd oss på kaffe, te och annat gott.Ulla Nordström läste en del från en bok som hette Suomen lapset sodassa som hon hade översatt  till svenska. På mötet hade ett krigsbarn som varit i Danmark och Sverige och så var han också krigsänkebarn,  kommit med för att se hur vår förening fungerar men han var litet avvaktande ännu om han skulle ansluta sig som medlem.

Caj

 

LOKALTRÄFFEN 2018

Har hållits:

– Rest. Kungsgården i Gamla Vasa den 18.1.  22 deltagare.

–  Helsingfors Hemvrån den 15.2.  16 deltagare.

– Pedersöre Hot. Polaris  den 16.2.  21 deltagare.

– Närpes Frank Mangscentrum den 16.2.  28 deltagare.

– Karis Rest. Socis den 22.03.  12 deltagare

-Lovisa Servicehuset Esplanaden den 19.04. 18 deltagare

Helsingfors lokalträff den 15.02 kl 13,00 var en fin träff med 16 personer och Chistina Wiik och Rose-Maj Fröman som perfekta värdinnor. Tack för goda bakverk. Göran  von Pfahler hade  en CD från 70 talet med  poesi och musik som vi hörde halva delen av. Konservator Eirik Granqvist framförde sin version av arbete och museets betydelse för framtiden och hans arbete i olika länder.

‘Caj

Lovisa 19.04.2018

Konservator Eirik Granqvist höll ett föredrag om konsten att bygga diaramor av djur.
På träffen i Lovisa var 18 personer närvarande.