Sommarträffen

 

SOMMARTRÄFFEN

Hålles den 7-9 augusti 2018 på Hotell Norvalla i Vörå.

Programmet vid träffen är i stort sätt klart men ändringar kan ske och är enligt följande:

7.8  kl           15.00  Välkomstkaffe

17.00  Information och välkomsthälsning

18.00  Middag

19.30  Uppvaktning vid hjältegraven i Vörå

8.8 kl           07.30  Frukost

10.00  Vörå kommundirektör Mikko Ollikainen önskar oss välkomna

10.30  Kuula institutets musiker underhåller oss

11.00  Galina Sandås berättar om flykten från Bulgarien

12.00  Lunch

13.30  Festtal/ föredrag av professor Nils Erik Villstrand

15.00  Kaffe

16.00  Samtalsgrupper

18.00  Middag

19.30  Lotteri och fri samvaro. Wilma orkestern medverkar

9.08 kl         7.30    Frukost

10.00  Programmet bestämmes senare

12.00  Lunch

13.00  Hemfärd börjar

Åke Dunder undersöker busstransporten från syd Österbotten. Från norra Österbotten med personbilar.

Från södra Finland buss från Lovisa, Borgå, Sibbo, Helsingfors där vi träffar väst Nyländningarna och färden via Tammerfors till Vörå. Tidtabellen återkommer vi med i nästa brev eller per telefon.

LOTTERIVINSTER TAS EMOT MED TACKSAMHET

ANMÄLNING

Till Ulla Nordström tel. 0400 780 682 om deltagande i Vörå samt busstransport i VN.Buss tidtabell från VN.    Tenala 6:10,  Ekenäs 6:20,  Karis 6:40,  Ingå 7:00, Degerby 7:10,  Kiasma 7:55

Om busstransport i ÖN till Rainer Laurila tel. 040 7328745. Buss tidtabell från ÖN Lovisa 6:30, Borgå 7:10, Sibboviken 7:30, Kiasma 8:00 Vörå 14:30

Till Åke Dunder tel. 050 3532038 om deltagande i Vörå samt busstransport i syd Österbotten

OBS ! ANMÄLNINGSTIDEN ÄR FÖRLÄNGD TILL SENAST DEN 8 JULI.